วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing

การสร้างภาพในงานกราฟิก
การจัดแสง

องค์ประกอบในการออกแบบ
-    เส้น (Line)                                        -    รูปร่าง (Shape)
-     รูปทรง (Form)                                -    ขนาด (Size)
-     ทิศทาง (Direction)                          -      พื้นที่ว่าง (Space)
-      ลักษณะพื้นผิว (Texture)               -      ค่าน้ำหนักของสี (Value)
-      สี (Color)                                         -      วรรณะของสี (Tone of Color)
หลักการออกแบบ
-     จังหวะ (Rhythm)                                             -      การแปรเปลี่ยน (Gradation)
-      ความกลมกลืน (Harmony)                            -      การตัดกัน (Contrast)
-      สัดส่วน (Proportion)                                      -      ความสมดุล (Balance)
-      การเน้น (Emphasis)                                       -      เอกภาพ (Unity)
ตัวอักษรและตัวพิมพ์ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น